Skip to content

Säckpiplåt efter Carl Valström

P:A
DE |: =F2 EF | D2 E=F | G2 FG | E2 FG |
A2 BA | GF EF | D2 D2 | A,2 DE |
=F2 EF | D2 E=F | G2 FG | E2 FG |
A2 BA | GF EF | D4- |1 -D2 DE :|2 D2 DF |
P:B
|: A2 FA | cB GB | BA ce | d2 dc |
A2 FA | cB GB | BA AG | FE FG |
A2 FA | cB GB | BA ce | d3 c |
A2 BA | GF EF | D4- |1 -D2 DF :|2 D2 |]