Skip to content

Hjortingens Polska av Hjort Anders Olsson

P:A
-E |: A>B cc/2d/2 c>B | ce/2c/2 A2 [EA]2 – | [EA]a ag fe/2^d/2 |
ef/2g/2 ab/2a/2 gf | e^d/2e/2 f^d eB | [1 GB/2G/2 E3 E – 😐 [2 GB/2G/2 E3 E – |
P:B
|: [EA]>[EA] [AA][EA] [FA]2 | [FA]>[FA] [FB][FB] [GB]2 | [GB]>[GB] [Ge][GB] [cE]2 | [ce]>[ce] [cf][cf] [^df]2 | [^df]>[df] [db][df] [Bg]2 |
gf/2e/2 ^d/2e/2f/2g/2 ae/2c/2 | AB/2c/2 df/2e/2 d/2c/2B/2A/2 | [1 GB/2G/2 A3 E – 😐 [2 GB/2G/2 A3 c !fine! |] P:C
|: ef/2e/2 d/2c/2B/2A/2 G/2A/2B/2c/2 | df e3 c | ef/2e/2 d/2c/2B/2A/2 G/2A/2B/2c/2 | [1 BA A3 c 😐 [2 BA A3 E – |