Skip to content

Adventslåten av Gustav Jernberg

P:A
|: B2AG AFAF G3D | G3A BABc d4 | g2^fg a2af d3e | f2gf ecec d4 |
B2AG AFAF G3D | G3A BABc d4 | B,2DB, A,2DA, G,2Ac | BAG^F G8 😐
P:B
|: G3A B2c2 d4 | g2^fg BABc A4 | G3A B2GB BAF2 | DFEC C2D2 D3D |
G3A B2c2 d4 | g2^fg a2af d4 | dc_ec cBdB A2Dc | BAG^F G8 😐
P:C
|: d4 b4 a4 | g2^fg d2cd B4 | f2e2 c2e2 g2f2 | d3c BABd A4 |
d4 b4 a4 | g2^fg a2fa g4 | BcBA GABc d2B2 | A2G^F G8 😐