Skip to content

Гопак

P:A
| gz B>d | c/2B/2A BG | DG Bd | c/2B/2A BG |
gz B>d | c/2B/2A BG | DG Bd | c/2B/2A Gz |
P:B
K:C
Gc e2 | df ec | e/2f/2g ga | g/2f/2e/2d/2 ec |
Gc e2 | df ec | e/2f/2g ga | g/2f/2e/2d/2 cz ||